societate

Neil Whitehead

parteneriatele homosexuale nu reduc rata sinuciderilor

Un nou articol documentat se adaugă literaturii de specialitate care discută incidenţa sinuciderilor în rândul bărbaţilor homosexuali (Mathy, Cochran, Olsen şi Mays, 2009). Se ştia de mai bine de douăzeci de ani că suicidul are o incidență mult mai ridicată printre homosexuali decât printre heterosexuali. În medie, suicidul este de aproximativ trei ori mai frecvent în rândul homosexualilor decât în rândul heterosexualilor. Totuşi, unii autori nu au putut să găsească indicii că tentativele finalizate sunt mai frecvente (Hendin, 1995). Datele actuale din Olanda au arătat pentru prima oară că, cel puţin printre bărbaţii homosexuali care au încheiat o formă de parteneriat, suicidul finalizat este mai frecvent decât printre bărbaţii heterosexuali.

Studiul a fost realizat folosind baze de date statistice privind decesele în Olanda, baze care, desigur, menţionează cauza decesului. De asemenea, au fost disponibile şi date privind parteneriatele homosexuale şi lesbiene oficiale. Studiilor anterioare privind suicidul în rândul homosexualilor li s-a putut reproşa că eşantionul de homosexuali din studiu nu este reprezentativ pentru alţi homosexuali din ţară; este posibil ca acest studiu să aibă şi el o problemă, anume aceea că homosexualii din parteneriatele civile oficiale nu ar fi reprezentativi pentru segmentul homosexualilor în general.

Ne putem imagina, de pildă, că dacă un partener are HIV, parteneriatul a fost oficializat pentru a formaliza puţinii ani care au mai rămas - şi după ce un partener moare, celălalt se sinucide. Scenariul este pur imaginativ, neexistând nici o informaţie în această direcţie. Totuşi, autorii studiului discută şi limitările inevitabile ale concluziilor lor.

De opt ori mai multe şanse de suicid

Concluzia principală este aceea că bărbaţii homosexuali din parteneriate au de opt ori mai multe şanse să comită suicid decât bărbaţii heterosexuali. Spre deosebire, deşi femeile lesbiene au cu 65% mai multe şanse să comită suicid, acest procent nu este semnificativ din punct de vedere statistic. Aceste date pentru sinuciderile finalizate sunt importante şi rare. Pentru prima dată, există date evidente că sinuciderile finalizate - nu doar tentativele de suicid - sunt mai frecvente printre bărbaţii homosexuali aflaţi în parteneriate decât printre cei heterosexuale (dintre care, majoritatea au o parteneră). Autorii studiului discută că acest factor de opt ori este extraordinar de mare, mai mare decât orice alte cifre cunoscute în literatura despre tentativele de suicid în rândul bărbaţilor homosexuali.

Desigur, se pune întrebarea dacă există ceva în acele parteneriate care să îi conducă pe homosexuali la depresii atât de accentuate. (Se ştie deja că „divorţul” în rândul homosexualilor este mai mare decât la heterosexuali (Andersson et al. 2006; Balsam et al. 2008). Însă, nu există dovezi în acest sens, ci mai degrabă unele dovezi în sens contrar, pentru că rezultatul pentru femeile din parteneriate nu este semnificativ mai mare decât media. Dacă parteneriatul în sine ar fi o problemă, ar fi de aşteptat ca şi datele pentru femei să indice aceeaşi incidenţă. Deci, se pare că există aici un factor ce ţine de diferenţa de sex. Dacă stereotipurile sunt adevărate, atunci lesbienele ar fi mai interesate de relaţie şi componenta sexuală este mai puţin importantă - pentru bărbaţii homosexuali lucrurile stând invers. Dar, nu este cert că acest lucru ar conduce la sinucideri mai frecvente. Mai degrabă, este evident că pentru bărbaţii homosexuali, parteneriatele civile nu reprezintă o protecţie împotriva suicidului, aşa cum pretind unii activişti, astfel că argumentele pentru legalizarea acestor parteneriate, în sensul că ar reduce un anumit stres social, trebuie analizate cu atenţie, ţinând cont de datele existente.

Bibliografie

Andersson, G., Noack, T., Seierstad, A. and Weedon-Fekjaer, H. (2006). The demographics of same-sex marriages in Norway and Sweden. Demography 43, 79-98.

Balsam, K.F., Beauchaine, T.P., Rothblum, E.D. and Solomon, S.E. (2008). Three-Year Follow-Up of Same-Sex Couples Who Had Civil Unions in Vermont, Same-Sex Couples Not in Civil Unions, and Heterosexual Married Couples. Developmental Psychology 44, 102-116.

Hendin, H. (1995). Suicide and homosexuality. In: Suicide in America, pag. 129-146. New York: W.W.Norton.

Mathy, R.M., Cochran, S.D., Olsen, J. and Mays, V.M. (2009). The association between relationship markers of sexual orientation and suicide: Denmark, 1990-2001. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Sursa: NARTH