ce spune știința

Dr. Francis Collins, Director al Proiectului Genomului Uman

„Homosexualitatea nu este înnăscută”

Francis Collins, unul dintre specialiştii de renume mondial care lucrează în domeniul ADN-ului, afirmă că „există o componentă ereditară în fiecare comportament uman”. Totuşi, adaugă el, „practic, ereditatea nu poate fi determinată pentru nici una dintre ele”.

Analizând ereditatea (influenţa factorilor genetici) trăsăturilor de caracter, dr. Collins a menţionat un studiu realizat de Bochard şi McGue privind gradul în care aceste trăsături pot fi asociate cu ereditatea.

Ereditatea estimată pentru trăsăturile de caracter a variat: capacitate cognitivă generală (50%), extroversie (54%), agreabilitate (42%), conştiinţă (49%), nevrotism (48%), deschidere (57%), agresivitate (38%) şi tradiționalism (54%).

Aceste procente de ereditate se bazează pe o analiză imparţială a studiilor realizate pe gemeni identici. Studiile au condus la concluzia că ereditatea este importantă pentru multe dintre aceste trăsături de caracter. Cu toate acestea, este important de menţionat că nici măcar la studiile pe gemeni identici ereditatea nu se confundă cu inevitabilitatea.

Potrivit doctorului Collins, mediul poate influenta expresia genetică, liberul arbitru fiind cel care stabileşte răspunsul la eventualele predispoziţii.

Dr. Collins a menţionat succint studiile asupra homosexualităţii, declarând următoarele:

„Un domeniu de un interes public aparte îl reprezintă fundamentul genetic al homosexualităţii. Dovezile provenite din studiile pe gemeni susţin concluzia că factorii ereditari joacă un anumit rol în cazul homosexualităţii masculine, Totuşi, probabilitatea ca geamănul identic al unui bărbat homosexual să fie şi el homosexual este de aproximativ 20% (comparativ cu 2-4 la sută bărbaţi în total populaţie), ceea ce indică faptul că orientarea sexuală este influenţată genetic, dar nu trasată la nivelul ADN-ului, eventualele gene implicate constituind o predispoziţie, nu o predeterminare.”

Gradul de ereditate pentru homosexualitate este substanţial mai mic decât cel pentru capacitatea cognitivă generală, extroversie, agreabilitate, conştiinţă, nevrotism, deschidere, agresivitate şi tradiţionalism!

Dr. Collins a remarcat faptul că mediu, în special experienţele din copilărie, precum şi rolul liberului arbitru şi al opţiunilor noastre ne afectează într-o manieră considerabilă. Pe măsură ce oamenii de ştiinţă descoperă tot mai multe informaţii detaliate despre factorii moşteniţi care au legătură cu trăsăturile noastre de caracter, este important ca aceste date să fie folosite pentru a aduce lumină în aceste domenii, nu pentru a oferi susţinere unor ideologii sociale.

Menţionând aceste pericole, dr. Collins s-a referit la o carte semnată de activistul homosexual Dean Hamer, care anunţa descoperirea „genei pentru Dumnezeu” (acelaşi autor este asociat frecvent şi cu „descoperirea genei homo“).

Dr. Collins este de părere că „dovezile” din cartea lui Hamer sunt „titluri forţate” şi „mult răstălmăcite”.

Un comentator al revistei Scientific American a afirmat că Hamer ar fi trebuit poate să-şi intituleze cartea „O genă care influenţează mai puţin de unu la sută din diferenţele constatate pe baza chestionarelor folosite pentru măsurarea unui factor denumit Auto-Transcendenţă, ceea ce poate însemna orice de la apartenenţa la un partid ecologist la credinţa în OZN-uri, potrivit unui studiu nepublicat şi neverificat”.

Din nefericire, multe din studiile din domeniul homosexualităţii sunt răstălmăcite; nu numai în presă, ci şi de către unii cercetători ce au tendinţa de a supraestima contribuţia cantitativă a celor descoperite de ei.

În ceea ce priveşte contribuţia geneticii la formarea homosexualităţii, dr. Collins a conchis: „Da, am primit cu toţii anumite cărţi de joc, cărţi care vor fi date pe faţă la un moment dat. Felul în care jucăm depinde însă de noi”.

Bibliografie

Collins, Francis S. (2006). The Language of God, A Scientist Presents Evidence For Belief, New York: Free Press.

Sursa: NARTH