ACASĂ

HOMOSEXUALITATEA

ÎNTREBĂRI

MĂRTURII

CREDINȚĂ

SOCIETATE

RESURSE

CREDINȚĂ

Cele trei mari "religii ale Cărții" - Creștinismul, Islamul si Iudaismul - consideră că homosexualitatea reprezintă o încălcare a voii si poruncilor lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, un păcat.

În ziua de astăzi, oamenilor în general nu le place să vorbească despre homosexualitate; există o reținere instinctivă fată de acest subiect. Aceeași reținere există si în domeniul religios, în multe cazuri singura "informație" vehiculată fiind aceea că "homosexualitatea este un păcat". Există puține puncte de vedere dezvoltate pe acest subiect, fiind oarecum mai comod pentru credincioși să facă trimitere la scrierile sfinte si să susțină astfel că homosexualitatea nu este permisă din punct de vedere religios. Creștinii citează distrugerea Sodomei si Gomorei relatată în Vechiul Testament, acesta fiind argumentul (si din păcate singurul) pe care îl pun în fata unui homosexual.

Cu alte cuvinte, homosexualilor li se spune direct "Pocăiește-te, altfel o să arzi în Iad!" Astfel, acele persoane care vor să scape de homosexualitate si care caută ajutor nu găsesc în multe cazuri decât amenințări profetice care nu fac decât să îi blocheze într-o poziție deloc constructivă. În multe cazuri, se emit sentințe suverane la adresa homosexualilor, chiar si la adresa celor care vor să se schimbe, pe considerentul că păcatul homosexualității ar fi cel mai mare si că îl condamnă irevocabil pe om la chinurile Iadului.

Cu toate acestea, preoții bisericilor creștine (cu unele excepții regretabile) pot si îi ajută pe aceia care vor să învingă această patimă. Credinciosul care se confruntă cu astfel de probleme poate veni să vorbească cu preotul duhovnic despre acest păcat, știind că preotul este acolo un "doctor al sufletului". Ca si în abordarea psihoterapeutică, învingerea si părăsirea acestui păcat implică o luptă, lucru valabil si pentru alte păcate.

Deși păcatul homosexualității este unul grav, el fiind prezentat ca atare de mai mulți sfinți ai Bisericii, el trebuie abordat la fel ca alte păcate de natură sexuală. Prin definiție, păcatul reprezintă devierea de la ținta devenirii omului indicată de Dumnezeu. Într-o asemenea situație se află toți oamenii, mai mult sau mai puțin, lucru care arată că nu trebuie să emitem judecăți personale despre cei pe care noi îi vedem a fi relativ mai departe de țintă.

Declarația creștin-ortodoxă cu privire la homosexualitate

Atitudinea Bisericii Ortodoxe fată de la homosexualitate a fost exprimată prin canoanele Sinoadelor Ecumenice si prin scrierile Sfinților Părinți începând din primele secole ale Creștinismului. Astfel, Biserica Ortodoxă condamnă fără rezerve toate formele de experiențe sexuale care sunt contrare rolului clar si neschimbat atribuit sexului prin poruncile lui Dumnezeu si exprimat în acțiunea omului ca lege a naturii.

Vedere creștin ortodoxă asupra homosexualității de părintele Constantin Galeriu

Nu putem spune: "răului - bine si binelui - rău" (Isaia 5,20). Această problemă privește societatea, privește neamul. Sănătatea spirituală si morală a neamului trebuie să ne fie o preocupare esențială. Si nu o putem păstra, câtă este, si, cu atât mai mult, îmbunătăți, decât pe criterii stabile, fundamentale, de nestrămutat.

De ce cred unii homosexuali că îi urâm de Dale O'Leary

Am ajuns astăzi în situația în care activiștii homosexuali le cer creștinilor să-si schimbe crezul pe care îl mărturisesc de două mii de ani cu privire la moralitate, iar când credincioșii răspund că nu au dreptul să facă asemenea schimbări în credința revelată de Dumnezeu, activiștii îi acuză de "ură".

Încă îi iubesc pe homosexuali de Tim Wilkins

Tim Wilkins, fost homosexual și actualmente creștin, prezintă două moduri concrete de interacționat și comunicat cu homosexualii, fie ei și activiști.

Fost homosexual... cum adică "fost..."? de Frank Worthen, fost homosexual

"Fost homosexual" este o expresie care aproape întotdeauna stârnește mirare si comentarii. În general, homosexualii consideră aceasta o mare minciună. Ei nu recunosc posibilitatea ca un homosexual să devină "fost homosexual". Această atitudine a lor se întemeiază pe considerentul că homosexualitatea este înnăscută si că deci nu se poate schimba. Ei găsesc o similitudine între homosexualitate si a fi stângaci, sau a avea pielea de o anumită culoare.

Îngrijire spirituală si vindecare pentru homosexuali de Mario Bergner, fost homosexual

Mario Bergner a fost ani de zile homosexual. Ulterior, cu curaj si sinceritate fată de sine, cu ajutorul lui Dumnezeu si al unui psiholog, el a reușit să abordeze cauzele intrinseci ale homosexualității sale. Lucrând la vindecarea acestora si prin apropierea de Dumnezeu, s-a vindecat de homosexualitate si si-a întemeiat o familie. În prezent el conduce o organizație de consiliere spirituală a celor care se luptă cu homosexualitatea.

Așa m-a făcut Dumnezeu de Bogdan Mateciuc

Mulți homosexuali care doresc recunoaștere încearcă să interpreteze condiția lor într-o manieră teistă: "Dumnezeu m-a făcut așa." Cum ar putea deci un creștin să condamne o situație lăsată de însuși Dumnezeu?

Două scrisori despre șansele de recuperare ale homosexualilor de ieromonah Savatie Baștovoi

"Aceste două scrisori despre șansele de recuperare ale homosexualilor, despre psihologia convertirii perverșilor în general, pot fi citite ca o prelungire a cărțuliei mele "În căutarea aproapelui pierdut". De fapt, întrebările, așa cum sunt, mi-au fost propuse de unul din cititorii acestei cărți, un prieten încă necunoscut, pentru "a-i înțelege mai bine pe homosexuali". Întrebările, înțeleg că au fost prilejuite si de articolul meu din cartea mai sus amintita, unde eu critic fervoarea cu care o revista ortodoxa din România încearcă să readucă metodele de "combatere" a homosexualității din Levitic (adică omorârea cu pietre) si cele de pe vremea lui Vasile Lupu, care mai prevedea si arderea cadavrelor celor uciși. Eu propuneam acolo acceptarea îndemnului lui Hristos, Care ne sfătuiește să nu aruncăm piatra, decât dacă suntem fără de păcat. Deoarece conținutul si ordinea întrebărilor mi s-au părut a fi clasice, adică în stare să provoace o discuție aproape didactică (nu si didacticistă!) pe o tema atât de controversata, am hotărât, de comun acord cu interlocutorul meu, să publicam acest dialog. Am socotit ca nu vom repeta intru nimic punctele de vedere si părerile celor care au mai făcut referire la aceste categorii de oameni, astfel încât sa nu fim plictisitori. Mai exact, se pare ca părerile expuse mai jos vor stânjeni pe mulți din cei care aveau de acum hotărâtă soarta homosexualilor, zoofililor, pedofililor. Totuși, contrazicându-i pe aceștia, am încercat sa arat ca nu contrazic nici Scriptura, nici dragostea si nici asprimea lui Hristos." Download cartea "În căutarea aproapelui pierdut" (clic dreapta, Save Target As...).

Homosexualitatea de Arhiepiscopul Hrisostom de Etna

"Nici un creștin ortodox nu ar trebui să-i condamne pe cei care au căzut în păcat. El ar trebui să încerce să îl readucă la sănătatea spirituală pierdută. În cazul homosexualității, cine neagă faptul că, din punct de vedere moral, această înclinație este greșită, își asumă cumplitul risc de a îndruma greșit o ființă umană, respingând astfel posibilitatea de vindecare a celor care au nevoie de tratament."

Sfântul Ioan Gură de Aur combate homosexualitatea

"Atât de puternic a fost zguduită lumea veche în urma catastrofei de la Sodoma, încât acest păcat care a fost cauza si-a însușit numirea de "sodomie", iar în zilele noastre poarta numirea modernă de "homosexualitate", ce cuprinde în sine perversiunile ambelor sexe. Este regretabil că nici femeile nu au rămas neispitite de aceste tentații erotice si istoria atestă ca începutul s-a făcut în insula greceasca Lesbos, iar această practică a căpătat numirea de "lesbianism", după numirea insulei unde si-a făcut apariția."

Perversiunea de Pr. Dr. Constantin Mihoc

"Consecințele acestor practici sunt dezastruoase pentru unitatea rânduită de Dumnezeu între bărbat si femeie, introducându-se între ei „o luptă mai grozavă decât războiul civil"; s-a nimicit atracția firească dintre ei, s-a rupt unitatea, din unul devenind doi, „adică unul si același gen să tină locul si al celuilalt, ceea ce este împotriva legii lui Dumnezeu", fiecare din cele două părți a pornit război atât contra celeilalte cât si contra ei înșiși, „căci si femeile defăimau pe alte femei si nu numai pe bărbați, si bărbații la rândul lor stăteau unul împotriva altuia, ca si împotriva genului femeiesc" si în sfârșit, ceea ce este foarte grav, războiul împotriva naturii, perpetuarea neamului omenesc nemaifiind posibilă."

Gravitatea sodomiei si a homosexualității de Preot Prof. Ilie Moldovan

"Am amintit, tinere, nu de puține ori în convorbirile noastre, că păcatul desfrânării, sub toate manifestările lui, e o abatere gravă de la planurile Creatorului. Un amestec nepermis si revoltător. Cine comite acest păcat, calcă legile firii si acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Căci legea aceasta a fost dată pentru binele firii, iar cine o calcă se pedepsește pe sine însuși."

Despre homosexuali in contextul lumii contemporane - extras din revista "Scara"

"Nu credem că ar fi de folos să facem o analiză a tuturor luărilor de poziție pe care, în ultimii ani le-am întâlnit la susținătorii si promotorii ideii – care încet-încet a căpătat consistent㠖 homosexualității. Trebuie spus însă că aceast㠄îndeletnicire” ne este străină nouă creștin ortodocșilor români, cum de altfel le este străină tuturor creștinilor. Noi cunoaștem această anomalie sub numele de sodomie si știm, fără putință de tăgadă, că este pierzătoare de suflet. Știm totodată, medicii certifică fără loc de îndoială, că homosexualitatea este o boală gravă, cu consecințe deosebite pentru organism, pe de-o parte, si pentru întreaga societate, pe de altă parte. Credem că aceste lucruri sunt evidente, cum evident devine faptul că oricine își propune să genereze acest flagel vrea răul său pieirea celui căruia îl dă."

Răspuns "teologiei" homosexualilor de Joe Dallas, fost activist homosexual, ulterior fondator al Genesis Counseling

În mediul protestant occidental, în cultele religioase care nu au rădăcini în istorie, au apărut falși învățători religioși care răstălmăcesc Sfintele Scripturi după placul inimii lor si după pornirile lor. Cuvântul lui Dumnezeu este întors pe dos pentru a se obține din el susținere pentru păcate dintre cele mai grave.

Consiliere spirituală pentru cei cu atracții homosexuale - interviu cu părintele John Harvey de la asociația romano-catolică Courage

Părintele John Harvey este director al asociației Courage International, o organizație de sprijin pentru homosexualii care vor să ducă o viată castă.

O abordare realistă a atracțiilor de Alan Medinger, fost homosexual

Când ne gândim la homosexualitate, ne gândim la confuzii de identitate sexuală, dependentă emoțională, dependentă sexuală si altele. Însă nu aceste lucruri alcătuiesc homosexualitatea. Acestea sunt prezente si la alți oameni, si nu sunt prezente la toți cei atrași de persoane de același sex. Sunt probleme care sunt comune multor homosexuali, dar nu ele fac homosexualitatea. Atracțiile sunt cheia problemei iar homosexualitatea este o chestiune de atracții. Putem spune deci cu destulă acuratețe că dacă îți schimbi atracțiile, atunci problema homosexuală dispare. Atracțiile sunt problema fundamentală.

Homosexualitatea în lumina corectă de Părintele Seraphim Holland

O persoană religioasă, care întreține constant relații homosexuale, având si o justificare, este un oximoron. Problema cea gravă este aceea că acești oameni, în spiritul acestor vremuri, sunt convinși că faptele lor chiar nu sunt păcate, așa cum si femeilor li se spune că avortul nu este o crimă. Cum se poate pocăi un bărbat sau o femeie, dacă așa ceva nu e "corect politic", dacă sunt bombardați cu informații concepute anume pentru a-i împiedica să-si vadă păcatul?

Înșelat de "biserica" homosexualilor

Contrar afirmațiilor "bisericilor" înființate de homosexuali în Occident, homosexualitatea - nu negarea ei - este cea care îi înrobește pe oameni.

pagină sus